10% na repasované produkty

Obchodní podmínky

1. Tato nabídka platí pouze pro nákupy repasovaných produktů dostupných v obchodě Nikon Store. 2. Nabídka platí pro nákupy uskutečněné v období od 7. února 2024 do 21. února 2024 (včetně). 3. Tato akce je dostupná pouze v obchodě Nikon Store na adrese www.nikon.cz 4. Tato nabídka bude uplatněna přímo v obchodě Nikon Store v místě nákupu. 5. Výrobky zahrnuté do této propagační nabídky jsou dostupné do vyčerpání zásob. 6. Slevy jsou založeny na zaváděcím období 30 dní před zahájením propagační akce. 7. V případě, že okolnosti mimo přiměřenou kontrolu pořadatele znemožní realizaci propagační akce, vyhrazuje si pořadatel právo tuto propagační akci zrušit nebo změnit jakékoli její údaje. Bude se však snažit zabránit zklamání spotřebitelů. 8. Pokud by některý z těchto bodů byl označen za neplatný nebo jinak nevymahatelný, bude od těchto podmínek oddělen a vymazán a ostatní body zůstanou v platnosti a účinnosti. 9.Tyto podmínky se řídí českým právem. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod, K Radotínu 15, 156 00 Praha 5