Upozornění k nakládání s osobními údaji

Oznámení společnosti Nikon Europe o ochraně soukromí

V tomto oznámení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na veškeré vaše osobní údaje, které zpracováváme v případě, že si objednáte, zakoupíte nebo využíváte naše výrobky a služby, navštěvujete naše webové stránky, využíváte naši zákaznickou podporu nebo jinak komunikujete se společností Nikon. Společnost Nikon respektuje soukromí a je si vědoma, že zpracování osobních údajů zákonným a řádným způsobem je důležitou společenskou odpovědností, a deklaruje proto, že bude aktivně usilovat o ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně soukromí je součástí Prohlášení o ochraně soukromí v rámci Nikon Group. Vztahují se na vás (dále jen „vy“) jako našeho potenciálního, současného a dřívějšího zákazníka a/nebo dodavatele, a na vaše využívání našich výrobků a služeb, našich webových stránek a na ostatní obchodní vztahy se společností Nikon Europe BV. Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Žádáme vás proto, abyste se s ním pečlivě seznámili.