Upozornění k nakládání s osobními údaji

Oznámení společnosti Nikon Europe o ochraně soukromí

V tomto oznámení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na veškeré vaše osobní údaje, které zpracováváme v případě, že si objednáte, zakoupíte nebo využíváte naše výrobky a služby, navštěvujete naše webové stránky, využíváte naši zákaznickou podporu nebo jinak komunikujete se společností Nikon. Společnost Nikon respektuje soukromí a je si vědoma, že zpracování osobních údajů zákonným a řádným způsobem je důležitou společenskou odpovědností, a deklaruje proto, že bude aktivně usilovat o ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně soukromí je součástí Prohlášení o ochraně soukromí v rámci Nikon Group. Vztahují se na vás (dále jen „vy“) jako našeho potenciálního, současného a dřívějšího zákazníka a/nebo dodavatele, a na vaše využívání našich výrobků a služeb, našich webových stránek a na ostatní obchodní vztahy se společností Nikon Europe BV. Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Žádáme vás proto, abyste se s ním pečlivě seznámili.

Společnost Nikon Europe BV, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Nizozemsko, kde má společnost Nikon své evropské ústředí (dále jen „Nikon“, „my“ a „naše“), je součástí skupiny Nikon Group. Zde v Nizozemsku činí společnost Nikon svá stěžejní rozhodnutí ohledně účelu a prostředků s ohledem na zpracování údajů o zákaznících v Evropě. Zodpovídáme za shromažďování a využívání vašich osobních údajů popsaných v tomto oznámení o ochraně soukromí.

Budete-li chtít uplatnit svá práva, jako je právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenos osobních údajů nebo odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo budete-li mít jakékoli dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat v souladu s tímto oznámením o ochraně soukromí.