Jon Lowenstein

Fotožurnalistika

Pomocí fotografie, filmu, prózy a poezie vytvářím dlouhodobé vizuální a zážitkové studie, které se zabývají tradičně nedostatečně zastoupenými komunitami, zejména při zkoumání otázek spojených s historickou nerovností, migrací, sociálním násilím a schopností lidí znovu se postavit na nohy. Svou úlohu vnímám zčásti jako úlohu svědka a pozorovatele historie a zčásti jako úlohu umělce a vizuálního básníka. Mým cílem je upozornit na síly, které ovlivňují naše nejzranitelnější skupiny obyvatel – se zvláštním zaměřením na Spojené státy americké.

Životopis

Americký fotožurnalista Jon Lowenstein se specializuje na dlouhodobé a podrobné dokumentární průzkumy konfrontující moc, chudobu, rasovou diskriminaci a násilí. V projektu Shadow Lives USA (Stín obývající USA) sledoval migrační stezku ze Střední Ameriky a mezi jeho úkoly patřila dokumentace následků zemětřesení na Haiti i společenského násilí v Guatemale. Získal řadu ocenění a je členem programu TED Global Fellow.



Poznejte ostatní ambasadory značky Nikon