Opravy výrobků

Jak odeslat váš výrobek Nikon na opravu

Pokud se vám nepodařilo vyřešit problém, který se vyskytl, s využitím centra podpory nebo centra stahování naší webové stránky a potřebujete k nám dopravit vaše vybavení na kontrolu nebo opravu můžete využít svoz do servisního centra zde - https://service.nikonrepair.eu/RepairRequest/CustomerDtls.aspx
Další informace

Ujistěte se, že všechny zasílané položky jsou dostatečně zabaleny, aby byly chráněny před poškozením během přepravy.

Příslušenství zasílejte se zařízením pouze v případě, že je relevantní pro opravu.

Pokud důvod zaslání vašeho vybavení souvisí s kvalitou obrazu, přiložte prosím vzorové fotografie na SD kartu, abyste nám pomohli prošetřit vaši situaci.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se této nebo jiných služeb, které můžeme nabídnout, kontaktujte nás. Jakmile společnost Nikon obdrží vaše vybavení, zašleme vám potvrzení o stavu opravy, které lze následně sledovat on-line.

 

Poznamenejte si název produktu a sériové číslo výrobku pro budoucí potřebu při komunikaci se servisním střediskem.

 

Veškeré záruční reklamace musí být doprovázeny kopií dokladu o zakoupení vybavení a záručním listem, jinak bude oprava pozastavena až do doručení platné dokumentace.