Nikon Imaging | Česká republika | Europe

Oznámení o ochraně soukromí

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI NIKON CEE GmbH, JEDNAJÍCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLEČNOSTI NIKON CEE GmbH, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD, O OCHRANĚ SOUKROMÍ

V tomto oznámení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jak shromažďujeme a užíváme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, když objednáte, zakoupíte nebo využijete naše produkty a služby, navštívíte naše webové stránky, využijete naši zákaznickou podporu nebo v rámci dalších interakcí se společností Nikon.
Společnost Nikon respektuje soukromí, potvrzuje, že zpracování osobních údajů řádným a zákonným způsobem je důležitou společenskou odpovědností, a prohlašuje, že aktivně usiluje o ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně soukromí je součástí Prohlášení skupiny Nikon o ochraně soukromí <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> a vztahuje se na veškeré osobní údaje, které zpracováváme ve vztahu k našim potenciálním, současným a bývalým zákazníkům a dodavatelům, a k vašemu užívání našich produktů a služeb, našim webovým stránkám http://www.nikon.cz nebo jinému podnikání se společností Nikon CEE GmbH, jednající prostřednictvím společnosti Nikon CEE GmbH, odštěpný závod (dále jen “vy”). V tomto oznámení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak tyto údaje užíváme. Je tedy ve vašem nejlepším zájmu si toto oznámení pečlivě přečíst.

  • 1. Kdo jsme

  • 2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a co s nimi děláme

  • 3. Jak vaše osobní údaje shromažďujeme

  • 4. Sdílení informací

  • 5. Bezpečnostní opatření a uchovávání údajů

  • 6. Mezinárodní převody osobních údajů

  • 7. Vaše práva

  • 8. Jak dohlížíme na tyto zásady

  • 9. Kontaktní údaje pro vaše dotazy ohledně ochrany soukromí

  • 10. PŘÍLOHA