Nikon Imaging | Česká republika | Europe

Příběhy, které je třeba sdílet

Svět je plný příběhů, které je třeba sdílet. Příběhů, ze kterých máme obavy. Příběhů, které nám nejsou příjemné nebo narušují naše vidění světa. Spojili jsme se s fotografy agentury NOOR, aby tyto příběhy mohly spatřit světlo světa.

Když vidíme působivý vizuální příběh, nemůžeme jej jen tak opustit. Nemůžeme nevidět lidské utrpení, klimatické změny nebo potřebu udržitelnějšího přístupu k životu. A když nemůžeme příběh ignorovat, jsme nuceni jednat. Proto je třeba tyto příběhy sdílet.

NINA BERMAN - „KDYŽ SE V JÍDLE SOUTĚŽÍ“

„Doufám, že snímky odhalí hlubší myšlenky o společnostech, které jsou dostatečně bohaté na to, aby takto nakládaly s potravinami, a o tom, co znamená přejídání – a to se netýká jen jídla, ale také spotřebního zboží. Spotřeba je v naší kultuře vysoce oceňována, ale nakonec nás také zničí.“

ANDREA BRUCE – „NEPŘÍJEMNÉ SLOVO: KANALIZACE“

„Kanalizace a vykonávání potřeby venku jsou pochopitelně citlivá témata. Většina lidí o nich nechce mluvit, natož někomu dovolit, aby je dokumentoval. A proto je tento problém tak velký. Nikdo o něm nemluví.“

YURI KOZYREV – „O MASOVÉ MIGRAČNÍ KRIZI V EVROPĚ“

„Dokumentací krize běženců pomáhají fotoreportéři dát migrantům identitu. Pomáháme odstranit vnímání, že masy jsou ‚bezejmenná hrozba‘ směřující k evropským břehům.“

FRANCESCO ZIZOLA – „KDYBYCHOM BYLI TUŇÁCI“

„Prostřednictvím série ‚Jako kdybychom byli tuňáci‘ jsem chtěl vytvořit příběh nabízející komplexní vizi odvěkého a udržitelného způsobu lovu tuňáků. Chci naznačit metaforu věčného konfliktu mezi člověkem a přírodou – reflexi na aroganci lidstva.“