PODPOŘENÉ PROJEKTY

Dokumentární fotografové agentury NOOR spolupracují na skupinových projektech, jejichž cílem je poukázat na problémy globálního významu. Investigativní projekty zahrnovaly projekt Následky (Consequences) týkající se klimatických změn, Podnět k zamyšlení (Food For Thought) na téma zásobování a plýtvání potravinami, Nová Brazílie (The New Brazil), který se týká ekonomického rozkvětu, Novodobé otrokářství (Modern Day Slavery) a Světlo na Afriku (Light on Africa).

Následky

Projekt Následky se zaměřuje na problémy klimatických změn v důsledku globálního oteplování. Tento několikaletý skupinový projekt byl představen během klimatického summitu OSN v Dánsku v roce 2009, na kterém se fotografové agentury NOOR zúčastnili panelových diskuzí s předními mezinárodními odborníky a politiky.

Řešení

Po projektu Následky následuje projekt Řešení (Solutions), který zkoumá, jakým způsobem s klimatickými změnami můžeme bojovat, a zaměřuje se na ty, kdo hledají udržitelnější způsob života. Tento skupinový projekt byl dokončen v roce 2010 a zabývá se příběhy lidí, kteří využívají alternativní a obnovitelné zdroje energie a hledají metody, jak se vyrovnat se vzrůstajícími teplotami.

Nová Brazílie

Projekt Nová Brazílie dokumentuje složitou moderní společnost v rostoucím ekonomickém rozmachu rychle se měnící země. Ve skupinovém projektu agentury NOOR by vytvořen záznam mnoha tváří této země obrovských přírodních zdrojů a pulzujícího multikulturalismu, zatímco roste její vliv na světové scéně.

Podnět k zamyšlení

Projekt „Podnět k zamyšlení“ zkoumá potravinové dodavatelské řetězce a plýtvání potravinami po celém světě, a to včetně kulturních odlišností, jako jsou třeba soutěže jedlíků v USA, ve kterých cenu obdrží ten, kdo do sebe nacpe nejvíc jídla. Projekt informuje o hnutích, která usilují o omezení plýtvání potravinami. Tento problém je třeba řešit nejen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska trvalé udržitelnosti.

Novodobé otrokářství

V projektu „Novodobé otrokářství“ fotografové agentury NOOR pronikají do temného srdce obchodování s lidmi za účelem otroctví. Tato projektová skupina zvyšuje informovanost a zdůrazňuje naléhavost této problematiky, která postihuje odhadem 20,9 milionů lidí – z nichž 27 % jsou děti – v zemích po celém světě.

Světlo na Afriku

„NOOR v Africe“ znamená „Světlo na Afriku“. Nabízí nový vizuální dialog o kontinentu a zpochybňuje způsob vytváření a vyprávění příběhů. Portréty Afriky byly vytvořeny prostřednictvím příběhů o politické a společenské situaci v Tunisku, Jižním Súdánu, Ghaně, Mosambiku, Burkině Faso a Botswaně.