Podpora našich místních komunit

Jsme hrdi na iniciativy, které podporujeme, a na úsilí našeho personálu o přetvoření světa k lepšímu místu pro všechny. Tyto projekty spravované našimi místními týmy představují pouze některé z příspěvků našim evropským komunitám.

Den dívek – Německo

Společnost Nikon GmbH se připojila k zemské iniciativě podporující mladé dívky, aby si vyzkoušely povolání tradičně patřící mužům, sezváním skupiny 13–15 let starých dívek k workshopu o technickém světě mikroskopie a fotografie.

Darování krve – Rusko

Společnost Nikon Russia pořádá dvakrát ročně akci darování krve pro podporu dětí s onemocněním krve. Darovanou krev získává Národní výzkumné centrum pediatrické hematologie, onkologie a imunologie Dmitrije Rogačeva, které poskytuje zdravotní péči více než 500 dětem trpícím onemocněním krve.

Čištění pláže – Nizozemsko

Společnosti Nikon Europe a Nikon Netherlands se spojily s nadací Sea First, aby čelily problému zamoření místních pláží plasty. Tým 44 zaměstnanců společnosti Nikon – včetně prezidentů společností Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe a Nikon Europe BV – se vydal na pláž, kde sesbírat 2 000 kusů odpadu během tří hodin. Nadace Sea First rovněž získala příspěvek pro svou důležitou činnost při zachování pláží a její zakladatelé hovořili o rostoucím problému znečištění moří a možnostech jednotlivců při boji s tímto problémem.

Snížení spotřeby, opakované použití, recyklace – Maďarsko

Společnost Nikon Hungary podpořila místní školní program výuky dětí k šetrnosti vůči životnímu prostředí darováním sedmi palet papíru pro recyklaci. V rámci samostatné iniciativy byly rovněž nashromážděny použitelné hračky a oblečení jako dárky potřebným o Vánocích, pro snížení množství odpadu a poskytnutí velmi potřebné podpory zranitelným.

Zaměstnanci zvolená charita – Velká Británie a severské státy

Personál společnosti Nikon ve Velké Británii a severských státech si vybral pro každoroční podporu charitu. Od počátku této volby v roce 2005 vybral personál více než 258 000 eur. Podporované charitativní organizace se vždy nacházely v oblasti zdravotní péče a zahrnují hospice, léčbu rakoviny, výzkum Alzheimerovy choroby a péči o duševní zdraví. Zatímco naši zaměstnanci se soustřeďují na získávání financí na charitu, jejich úsilí rovněž přináší charitativním organizacím publicitu a příležitost najít dobrovolníky pro spolupráci.

Light on Small (Zaměřeno na děti) – Nizozemsko

Ve společném projektu spolupracují od roku 2017 tři naše firmy sídlící v Amsterdamu – Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV a Nikon Instruments Europe BV – s iniciativou pro ekologické školy provozovanou nadací Foundation for Environmental Education (FEE; Nadace pro vzdělávání v oblasti životního prostředí) vytvářející originální program nazvaný „Light On Small“ (Zaměřeno na děti). Financováním nákladů na výrobu vzdělávacích materiálů a darováním mikroskopů a fotoaparátů Nikon zvyšuje projekt povědomí o problémech životního prostředí u dětí školního věku. Z tohoto pokračujícího programu již mohlo těžit přibližně 300 dětí v pěti školách.