23-10-2018

NIKON PHOTO CONTEST 2018-2019: VÝZVA K ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Amsterdam, Nizozemsko, 23. října 2018: Nikon s potěšením oznamuje, že příspěvky do soutěže Nikon Photo Contest 2018-2019 budou přijímány od 18. října 2018 6:00 hod. do 31. ledna 2019 5:00 hod. (všechna data a časy jsou uvedeny ve středoevropském času, CET).

Nikon Photo Contest je mezinárodní soutěž, jejímž cílem je poskytnout profesionálním i amatérským fotografům příležitost ke vzájemné komunikaci a obohatit fotografickou kulturu. Od první soutěže pořádané v roce 1969 zaslalo již více než 410 000 fotografů přes 1 620 000 příspěvků. Loňský 36. ročník soutěže zlomil nové rekordy, když do něj více fotografů (21 511) z více zemí (170) poslalo více příspěvků (76 356) než kdykoliv předtím.

Neville Brody znovu zvolen hlavním porotcem
Společnost Nikon vítá účast uměleckého vedoucího Nevilla Brodyho jako hlavního porotce soutěže Nikon Photo Contest 2018-2019 druhý rok po sobě.

S Brodyho pracemi se setkáváme již více než tři desetiletí. Jeho tvorba sahá od obalů hudebních alb po firemní branding pro nadnárodní společnosti a má vliv na řadu umělců a fotografů. Jako hlavní porotce byl vybrán již podruhé na základě své schopnosti pracovat s různorodou mezinárodní porotou i kvůli své popularitě u loňských soutěžících.

Neville Brody říká: „Být hlavním porotcem soutěže Nikon Photo Contest 2016-2017 pro mě bylo ohromné a inspirující. Příspěvky byly úžasné a nadšení, se kterým porotci přistupovali k diskuzi o pracích, bylo skutečně dojemné. Byla to velmi cenná zkušenost a chtěl bych poděkovat všem účastníkům, kteří loni poslali své práce. Letos se těším na ještě srdečnější a inspirativnější událost.“

Další porotci budou oznámeni po svém jmenování. 

Přehled kategorií soutěže Nikon Photo Contest 2018-2019
Letošní 37. ročník soutěže Nikon Photo Contest budou tvořit tři kategorie – Open (Otevřeno), Next Generation (Nová generace) a Short Film (Krátký film).

Tématem kategorie Open je „Change“ (Změna). Vzhledem k tomu, že žijeme v době, kdy se vše dramaticky mění – od práce přes životní styl až po klima –, vyzývá společnost Nikon fotografy k zasílání příspěvků vyjadřujících změny, o které by se chtěli podělit se světem.

Tématem kategorie Next Generation, která je určena pro fotografy do 25 let, je „Identity“ (Identita) – a společnost Nikon zde zajímají příspěvky typické pro mladší generace, které objevují, kdo jsou.

Tématem kategorie Short Film je „Hope“ (Naděje) a Nikon zde očekává příspěvky vrhající světlo naděje na naši budoucnost.

Způsobilost pro vstup do soutěže a příspěvky
Soutěž je otevřena všem fotografům, profesionálním i amatérským, bez ohledu na věk, pohlaví či národnost.

Další informace o kategoriích, pravidlech přihlašování, procesu hodnocení nebo odměnách a cenách najdete na stránce: http://www.nikon-photocontest.com/en/   

Vítězové soutěže Nikon Photo Contest 2018-2019 budou vyhlášeni na slavnostním udílení cen v srpnu 2019.