ZIMNÍ CASHBACK – podmínky jeho využití

V termínu od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 probíhá u vybraných prodejců akce ZIMNÍ CASHBACK. Při nákupu níže uvedených produktů můžete při splnění požadovaných podmínek získat část svých peněz zpět.

ZIMNÍ CASHBACK – podmínky jeho využití

Stanovení výrobků a rozsah:
1. Cashack je možné využít při nákupu produktů uvedených níže. Cashback je možné uplatnit na nákup maximálně 3 různých produktů z nabídky objektivů (není možné nakoupit víc kusů jednoho typu) a/nebo na nákup 1 těla/kitu. V případě nákupu objektivu a těla/kitu na jednu účtenku z níže uvedené nabídky má zákazník nárok na  další zpětný bonus Cashback (pouze na jeden i v případě nákupu 3 objektivů).
2. Pro uplatnění nároku na vrácení peněz je nutné vlastnit bankovní účet v České nebo Slovenské republice a řádně vyplnit požadované informace na webu www.nikoncashback.cz nebo www.nikoncashback.sk.
3. Nákup zboží musí být realizován v období od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 u vybraných prodejců a žádost musí být zaslána nejpozději do 20. 1. 2017. Žádosti je nutné podat nejpozději do 14 dnů od dne nákupu, v případě nákupu v termínu od 4. ledna je nutné poslat žádost nejpozději 20. 1. 2017. Později zaslané žádosti nebudou brány v potaz.
4. V případě, že zákazník použije nakoupené předměty, na které uplatnil Cashback, pro svoji ekonomickou činnost, je povinen provést snížení odpočtu DPH.

Akce se vztahuje na tyto produkty:

5. Žadatel o Cashback se musí shodovat s odběratelem uvedeným na faktuře. Je-li na faktuře jako odběratel uvedena firma, žádost se musí shodovat s firemními údaji uvedenými na faktuře.

Prodejci, u kterých lze tuto akci uplatnit.

Ochrana osobních údajů:

Uplatněním nároku na Cashback vyslovuje zákazník souhlas se zpracováním a využitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, v rozsahu jméno, příjmení, adresa, datum narození a email, a to po dobu 5 (pěti) let od uplatnění nároku na Cashback.

Správce (firma NIKON spol. s r.o.) je oprávněn osobní údaje po stanovenou dobu využívat k marketingovým účelům, zasílání obchodních nabídek a průzkumu trhu.