Oznámení o ochraně soukromí

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI NIKON EUROPE O OCHRANĚ SOUKROMÍ

V tomto oznámení o ochraně soukromí vysvětlujeme, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na veškeré vaše osobní údaje, které zpracováváme v případě, že si objednáte, zakoupíte nebo využíváte naše výrobky a služby, navštěvujete naše webové stránky, využíváte naši zákaznickou podporu nebo jinak komunikujete se společností Nikon.

Společnost Nikon respektuje soukromí a je si vědoma, že zpracování osobních údajů zákonným a řádným způsobem je důležitou společenskou odpovědností, a deklaruje proto, že bude aktivně usilovat o ochranu osobních údajů. Toto oznámení o ochraně soukromí je součástí Prohlášení o ochraně soukromí v rámci Nikon Group. Vztahuje se na vás (dále jen „vy“), jako našeho potenciálního, současného a dřívějšího zákazníka a/nebo dodavatele, a na vaše využívání našich výrobků a služeb, našich webových stránek a na ostatní obchodní vztahy se společností Nikon Europe BV. Toto oznámení o ochraně soukromí vysvětluje, jak shromažďujeme a využíváme vaše osobní údaje. Žádáme vás proto, abyste se s ním pečlivě seznámili.

Kontaktní ÚDAJE:
Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
Adresa K Radotínu 15
156 00, Praha 5
Česká republika
IČ (DIČ) 09986341 CZ681402669
Telefon +420 230 230 173
Email: nikonskola.cz@nikon.com
Web: www.nikonskola.cz , www.nikon.cz

  • 1. Kdo jsme

  • 2. Osobní údaje – účel, typ a využití

  • 3. Sdílení informací

  • 4. Bezpečnostní opatření a uchovávání údajů

  • 5. Vaše práva

  • 6. Jak dohlížíme na tyto zásady

  • 7. Kontaktní údaje pro vaše dotazy ohledně ochrany soukromí