25-10-2006

Nikon No.1 2006

NIKON NUMBER ONE 2006

Vyhlášení výsledků soutěže pro profesionály a amatéry

Praha, 24. října 2006 - V dubnu letošního roku společnosti Nikon s.r.o. a Centrum Fotoškoda vyhlásily pro uživatele fotoaparátů Nikon fotografickou soutěž Nikon Number One Profi 2006 a Nikon Number One Talent 2006. Nikon Number One Profi 2006 byla soutěž určená výhradně pro uživatele profesionální techniky Nikon, specifikované podmínkami soutěže. Jejím cílem bylo vybrat zkušeného fotografa, který se na jeden rok stane „tváří“ značky Nikon, bude po tuto dobu reprezentovat značku Nikon a společnost Nikon podpoří jeho tvůrčí aktivity. Povinností účastníků bylo předložit ucelený soubor deseti fotografií. Práce nebyly omezeny tematicky. Do 31. srpna 2008, kdy soutěž končila, se přihlásilo a své práce odevzdalo 27 fotografů z České a Slovenské republiky. Porota, ve složení Jana Boemerová, Prof. PhDr. Vladimír Birgus, Mgr. Pavel Scheufler a Petr Lindner, se sešla 3. října 2006 v Centru Fotoškoda, aby vybrala jednoho vítěze. Soutěžní soubory fotografií byly označeny číslem a hodnocení probíhalo anonymně. Na prvním místě s počtem 33 bodů se umístil autor č. 16 - Jozef Ondzik, na druhém místě s 30 body autor č.27 - Jiří Koliš, na třetím až čtvrtém místě autoři č. 1 - Tomáš Brabec a č. 2 - Roman Sejkot oba dva s 29 body.

Porota zdůvodnila svoji volbu následujícím způsobem:

„Autor předložil stylově i tematicky vyrovnaný soubor dokumentárních fotografií, v nichž výrazně uplatnil svůj autorský pohled při hledání bizardních situací každodenního života, působivou obrazovou skladbu a invenční využití barev.

Porota doporučuje pořadatelům zveřejnit také práce dalších tří finalistů na výstavě, internetových stránkách firmy Nikon a v odborných časopisech.“

Soutěž Nikon Number One Talent 2006 byla určena pro stále se rozšiřující rodinu uživatelů fotoaparátů Nikon a jejím cílem bylo umožnit prezentaci fotografií na veřejnosti, motivovat účastníky ke zdokonalování techniky fotografování a vítěze odměnit hodnotnou cenou. Pro rok 2006 bylo zvoleno náročné téma - Sport, které prověřilo míru talentu účastníků. Snímky zaslané do soutěže byly prezentovány na stránkách společnosti Centrum Fotoškoda. Této části soutěže se zúčastnilo 129 účastníků. Vzhledem k tomu, že většina fotografií přihlášených do této soutěže byla pořízena digitálními zrcadlovkami Nikon D70, rozhodla se společnost Nikon změnit hlavní výhru z fotoaparátu Nikon D70s na D80. Jelikož se jedná o vyšší model digitální zrcadlovky než bylo původně ohlášeno, předpokládá se, že vítěz přijme tuto změnu s uspokojením.

Vítězem soutěže se stal Daniel Vojtěch. Redakce časopisu Digi Foto, v čele s šéfredaktorem Petrem Lindnerem zdůvodnila svoji volbu takto:

"Autor snímku - a ostatně i celé série fotografií - jasně ukázal, že jeho výtvarné vidění skutečnosti nijak nekoliduje se schopností zachytit dramatické okamžiky - v tomto případě sportovní výkony. Zároveň si ale uchovává smysl pro kontinuitu působivého tvůrčího přístupu a pohotového zachycení rozhodujícího okamžiku."

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 23. října 2006 v Centru Fotoškoda za přítomnosti zástupců společností Nikon spol. s r.o. a Centrum Fotoškoda. Výherci převzali věcné ceny z rukou marketingové ředitelky Nikon Libuše Kopecké, majitele společnosti Centrum Fotoškoda Milana Škody a ředitele strategického marketingu Centra Fotoškoda Miroslava Sanytráka. Poté proběhla vernisáž výstavy vítězných prací v prostorách prodejny Centrum Fotoškoda. Vítězné snímky budou rovněž vystaveny na webových stránkách spoelčnosti Nikon.

Kontaktní osoba:

Jitka Spoustová Staňková

Tel. 267 154 562

Fax 267 154 564

stankova@nikon.cz