22-06-2018

Oslava života pana Davida Douglase Duncana

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o skonu uznávaného amerického fotoreportéra pana Davida Douglase Duncana. Ve společnosti Nikon truchlíme nad ztrátou drahého přítele a kolegy a pozůstalým vyjadřujeme svou soustrast.

Pan Duncan byl válečným fotografem, který nám svým dílem obšírně zprostředkoval vojenské konflikty v Tichomoří, Koreji a Vietnamu. Během jeho dlouhé kariéry byla jeho díla publikována v deníku The New York Times, časopise LIFE a velkém počtu dalších publikací. Kromě válečných reportáží je známý také svými portréty Pabla Picassa.

Jeho obdiv k našim fotografickým produktům ho přivedl k podpoře značek Nikon a NIKKOR po celém světě, za což jsme mu neskonale vděční. Během své kariéry byl skvělým partnerem společnosti Nikon. S úctou si připomínáme nezměrný přínos, který věnoval žurnalistice během svého 102 let trvajícího života.

Rádi bychom vyjádřili naše nejhlubší politování nad jeho skonem. Chceme však také vzdát hold úžasnému kamarádovi a partnerovi, se kterým jsme společně prožívali problémy i radosti minulého století. Zůstane navždy v srdcích lidí z jeho rodiny ve společnosti Nikon.