Modrá hodina

FOTOGRAFOVÁNÍ BĚHEM MODRÉ HODINY

Termín modrá hodina, odvozený z výrazu „La hora azul“ ve španělštině nebo „L'Heure Bleue“ ve francouzštině, je časový úsek těsně před objevením vycházejícího slunce nebo těsně po západu slunce za obzor. Modrá hodina je známa hlavně díky své romantické konotaci a působivým vizuálním kvalitám, které propůjčuje dramatickým scénám ve filmech i na statických snímcích.

Nikon D7000, f/29, 30 s, ISO 100, AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II

MODRÁ HODINA

Jde o časový úsek, kdy na obloze převažují sytě modré odstíny a osvětlení je dostatečně měkké na to, aby zdůraznilo většinu stinných částí scény, aniž by bylo nutné použít jakékoli doplňkové osvětlení. Příčinou je Rayleighův rozptyl světla, což je rozptyl světla na částicích menších než vlnová délka viditelného světla – díky tomuto procesu rovněž vidíme oblohu jako modře zbarvenou.

Když slunce dosáhne úhlu šesti stupňů pod horizontem, neosvětluje již nadále povrch země přímo, ale osvětluje horní část atmosféry. Tento čas popisujeme jako občanský soumrak. Během tohoto časového úseku prochází červené světlo, které má větší vlnovou délku než modré světlo, atmosférou do prostoru, zatímco modré světlo se ohýbá a rozptyluje.

Ráno dochází k výskytu modré hodiny těsně před zlatou hodinou na začátku občanského soumraku (svítání), což je doba okolo 30 minut před východem slunce. Večer se vyskytuje na konci občanského soumraku, těsně po zlaté hodině, a začíná přibližně 10 až 15 minut po západu slunce.

OBLÍBENÉ OBJEKTY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotografování během modré hodiny je snadno zvládnutelný žánr, protože se obvykle nemusíte zaobírat tvrdým osvětlením nebo stíny na snímcích. Krajiny, městské krajiny a portréty – to vše jsou fotografické žánry, pro které je modrá hodina velmi vhodná, protože celkově měkké osvětlení může vytvořit na snímcích éterickou náladu.

PRŮVODCE FOTOGRAFOVÁNÍM BĚHEM MODRÉ HODINY

Pokus jste v oblasti fotografování během modré hodiny nováčky, zde je několik tipů pro začátek:

• Protože modrá hodina závisí na vaší geografické poloze, nezapomeňte si zjistit váš místní čas východu a západu slunce.
• Plánujte předem a na místě fotografování buďte s předstihem. Budete potřebovat dostatek času pro nastavení svého vybavení.
• Upevněte fotoaparát na stativ pro získání jeho stabilní pozice a vytvořte kompozici snímku s horizontem na pozadí.
• Nastavte co nejnižší hodnotu citlivosti ISO, abyste snížili výskyt zrnitosti (šumu) na snímcích.
• Během modré hodiny budete potřebovat pro dosažení správné expozice snímků dlouhé časy závěrky. Fotografujte s využitím clonové automatiky nebo manuálního expozičního režimu, protože zde můžete manuálně předvolit čas závěrky.
• Abyste dosáhli ostrých snímků, použijte dálkové ovládání nebo zapněte samospoušť fotoaparátu. Stisknutí tlačítka spouště může někdy vést k nechtěnému chvění fotoaparátu a následnému rozmazání snímku.
• Pořiďte nějaké zkušební snímky a vždy zkontrolujte histogram, abyste se ujistili, že nepřicházíte o kresbu ve světlech nebo stínech.

Pokud používáte k fotografování digitální jednookou zrcadlovku, zkuste experimentovat s režimem s vysokým dynamickým rozsahem (HDR). Snímek HDR se skládá z několika snímků pořízených různou expozicí, které jsou následně zkombinovány při postprodukci do jediného snímku. Některé digitální jednooké zrcadlovky Nikon jsou vybaveny vestavěným režimem HDR, který pořizuje více expozic scény a posléze tyto expozice přímo ve fotoaparátu zkombinuje do jediného snímku HDR.