Nejdůležitější tipy pro získání krásných snímků západů slunce

Západy slunce jsou jedním z nejpopulárnějších fotografických objektů a skvělou věcí na nich je, že jsou stále vděčným objektem. I poté, co slunce sklouzne pod horizont, poskytuje večerní záře za soumraku, která osvětluje oblohu následujících přibližně 20 minut, skutečně krásné výsledky. Vyzkoušejte naše tipy pro maximální využití těchto magických okamžiků.

©Neil Freeman | Nikon School

• Praktickým způsobem předvídání slibného západu slunce je pozorování mraků: ideální jsou vysoké, různorodé mraky s velkým volným prostorem mezi nimi, protože každý samostatný mrak zachytí trochu světla a barev a vytvoří vizuálně přitažlivou scenérii. Velké vrstvy mraků nejsou dobrým znamením! Jinou známkou dobrého západu slunce je často deštivý den – pokud se dešťové mraky začnou protrhávat v době okolo západu slunce, může být výsledkem skvělý snímek.

• Při každém fotografování západu slunce musíte rychle reagovat – máte možná 20 minut na to, abyste něco udělali, a každou minutu mohou být snímky dramaticky odlišné díky způsobu odrazů světla od různých objektů a změnám intenzity osvětlení. Klíčem je provést předem potřebná nastavení, protože pokud se zaobíráte nohama stativu, pravděpodobně zmeškáte nejlepší okamžik.

• Abyste získali skutečně efektní, dramatické snímky západů slunce, budete obvykle potřebovat více než jen západ slunce samotný – potřebujete objekty v popředí záběru, ať již jde o tvary, stíny, detaily nebo struktury, zatímco mraky a ptáci na obloze rovněž mohou pomoci dodat snímkům hloubku a zajímavost a celkově oživit scénu.

• Obvykle budete používat expozice delší než jedna sekunda (pokud již slunce zapadlo za obzor), takže musíte maximálně eliminovat možné chvění fotoaparátu, což znamená použít stativ a kabelovou spoušť nebo samospoušť fotoaparátu. Spolu s ubývajícím světlem zjistíte, že budete postupně potřebovat delší časy závěrky. Neustále kontrolujte s využitím histogramu (viz níže) snímky na monitoru a v případě potřeby před pořízením dalšího snímku prodlužte expozici. V případě žádoucích siluet detailů v popředí čas závěrky zkraťte, ale nepřežeňte množství siluet v záběru, protože byste mohli dosáhnout nežádoucích převažujících černých částí snímku.

• Během přítomnosti slunce na obloze nastavte časovou automatiku (režim A na fotoaparátu), v případě práce z ruky aktivujte automatickou regulaci citlivosti ISO, a fotoaparát by poté měl během ubývajícího světla z oblohy poskytovat vyvážené expozice. Při západu slunce se rychle mění osvětlení, a pokud použijete manuální expoziční režim (režim M), budete muset pro získání dobrých expozic plynule upravovat nastavení fotoaparátu, což snižuje množství času, které máte k dispozici na vyhodnocení světla a tvorbu kompozice snímků. Pokud budete potřebovat delší časy závěrky, můžete použít neutrální šedý filtr nebo nastavit větší clonové číslo, např. f/11 nebo f/16. Delší časy závěrky a zároveň vyšší kvalitu obrazu vám poskytnou také nižší hodnoty citlivosti ISO 64 nebo ISO 100.

Co se týká soumraku nebo modré hodiny, tak jakmile slunce zmizí za obzorem, máte v případě fotografování s využitím časové automatiky možnost použít pro jemné doladění expozice a zajištění optimálních výsledků funkci korekce expozice fotoaparátu. Volitelně můžete pro získání plné kontroly nad expozicí nastavit manuální expoziční režim (režim M), který vám poskytne ještě více kontroly nad nastavením času závěrky a clony.

Abyste zajistili dosažení řezavě ostrých snímků za nízké hladiny osvětlení, máte k dispozici automatické a manuální zaostřování. Při použití automatického zaostřování za nízké hladiny osvětlení vám zajistí použití středního zaostřovacího pole rychlejší zaostření. Pokud činí správné zaostření i nadále problémy, přepněte na objektivu nebo těle fotoaparátu na manuální zaostřování, aktivujte živý náhled, a poté s využitím dotykové obrazovky nebo tlačítka zvětšení zvětšete obraz na monitoru LCD a otáčením zaostřovacího kroužku na objektivu zaostřujte tak dlouho, dokud není objekt perfektně ostrý. Třetí možností je předostření objektivu na objekt v době, kdy je ještě dostatečně osvětlen, a zablokování zaostření.

• Pokud chcete do scény za soumraku zahrnout rovněž světla, jako jsou osvětlené budovy nebo pouliční osvětlení, dávejte pozor při měření expozice – nízká hladina osvětlení může oklamat měření expozice a vést k přílišnému prodloužení času závěrky pro vyjasnění velké části tmavých oblastí scény, ale to má za následek přeexponování a ztrátu kresby ve světlech. Abyste tyto problémy zvládli, použijte korekci expozice – pokud je většina scény černá, budete pravděpodobně potřebovat zápornou korekci v hodnotě několika EV. Lehké podexponování scén se západem slunce rovněž vede k sytějším barvám.

• O správnosti svých nastavení se ujistěte nejen kontrolou snímku na monitoru LCD fotoaparátu, ale rovněž s využitím histogramu. Histogram je grafickou reprezentací rozložení odstínů ve snímku – okamžitou analýzou právě pořízeného snímku – a u snímku západu slunce s jeho využitím ihned poznáte přeexponování a ztrátu kresby ve světlech. Kontrolujte ztrátu kresby ve světlech – silné soustředění zubatých špiček na pravé straně histogramu. Pokud je v obrazovém poli slunce, je velká pravděpodobnost, že dojde ke ztrátě kresby v částech s nejvyššími jasy, ale v mnoha případech to není problém, pokud se větší část křivky histogramu pohybuje v okolí středu grafu.

• Většina z výše uvedených rad platí rovněž při filmování západů slunce. Při snímání přímo do slunce dávejte pozor na reflexy a závoj v objektivu, které vedou ke ztrátě detailů. Tento problém můžete omezit větším zacloněním a tedy zmenšením množství procházejícího světla a ztmavením scény nebo použitím polarizačního filtru pro odfiltrování nežádoucího světla nebo změkčovacího filtru pro jeho rozptýlení. Jiným přístupem je kompletní vynechání slunce ze záběru a soustředění se na krajinu osvětlenou jeho ubývajícími paprsky (to lze využít rovněž u statických snímků). Abyste měli více možností při následných úpravách záznamu, zkuste dokud je světlo zachytit co nejvíce z obou typů scén.

Šest rychlých tipů

1. Vždy fotografujte s využitím souborů RAW (NEF), abyste do snímků zachytili maximální možné množství informací pro větší všestrannost při postprodukci.

2. Vyberte vyvážení bílé barvy „denní světlo“ nebo „stín“, abyste mohli zachytit oblohu za soumraku jako tmavě modrou a veškeré umělé světelné zdroje jako teple žluto-oranžové – ale pokud fotografujete ve formátu RAW, budete moci zkorigovat veškeré problémy s vyvážením bílé barvy později v počítači.

3. Všeobecné pravidlo: Je slunce na obloze? Zvolte časovou automatiku. Slunce již zapadlo? Zvolte manuální expoziční režim.

4. Fotografování západu slunce s bleskem může vypadat příliš jasně, ale přirozenějšího vzhledu snímků můžete dosáhnout umístěním filtru pro žárovkové světlo nebo oteplujícího filtru na reflektor blesku.

5. Abyste vyrovnali kontrast mezi jasem oblohy a tmavším popředím, použijte přechodový neutrální šedý filtr (ND) s dělicí linií na horizontu.

6. Pokud nepatříte mezi noční ptáky, fotografujte západy slunce na podzim a v zimě, kdy nastává během kratších dnů v Evropě v 15.30 – v závislosti na tom, jak severně se nacházíte (čím severněji jste, tím dříve zimní slunce zapadá).

Článek a snímky poskytl Neil Freeman.