Nikon Imaging | Česká republika | Europe
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY propagační akce společnosti Nikon – „Ušetři s Nikonem“

1.

Propagační akce s názvem „Ušetři s Nikonem“ (dále jen „Akce“) je Akcí pořádanou společností Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5, 1120 Vídeň, jednající prostřednictvím Nikon CEE GmbH, odštěpný závod, K Radotínu 15, Praha 5 (dále jen „společnost Nikon“). Společnost Nikon realizuje Akci prostřednictvím svých zúčastněných smluvních maloobchodních prodejců působících na území České republiky (dále jen „Zúčastnění prodejci“). Seznam všech Zúčastněných prodejců společnosti Nikon je k dispozici na adrese: www.usetrisnikonem.cz

2.

Akce se mohou zúčastnit všichni koncoví zákazníci (fyzické osoby) s výjimkou prodejců a jiných dealerů (dále jen „Zákazníci“). Účast v této Akci je pro Zákazníky dobrovolná.

3.

Akce je omezena na období od středy 15. května 2019 do čtvrtka 15. srpna 2019 včetně (dále jen „Akční období“). Slevy jsou již odečteny vždy přímo v místě nákupu Zúčastněným prodejcem. Zveřejněné ceny Zúčastněnými prodejci jsou již prezentovány se započtenou slevou.

4.

Akčními výrobky jsou níže uvedené výrobky společnosti Nikon:

 

Název výrobkuPropagační sleva (včetně DPH)
Z 75 000 Kč
Sada Z 7 + NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S 10 000 Kč
Z 75 000 Kč
Sada Z 7 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S 10 000 Kč
Sada Z 7 + FTZ adaptér5 000 Kč
Sada Z 7 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S + FTZ adaptér10 000 Kč
Sada Z 7 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S7 500 Kč
Sada Z 7 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S + FTZ adaptér7 500 Kč
Z 65 000 Kč
Sada Z 6 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S 10 000 Kč
Sada Z 6 + FTZ adaptér5 000 Kč
Sada Z 6 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S + FTZ adaptér10 000 Kč
Sada Z 6 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S7 500 Kč
Sada Z 6 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S + FTZ adaptér7 500 Kč
D8505 000 Kč
Sada D850 + AF-S 24–120 mm f/4G ED VR 7 500 Kč
D7505 000 Kč
Sada D750 + AF-S 24–85 mm f/ 3,5-4,5G ED VR II5 000 Kč
Sada D750 + AF-S 24–120 mm f/4,0 ED VR II 7 500 Kč
D75005 000 Kč
Sada D7500 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR5 000 Kč
Sada D7500 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR5 000 Kč
D56002 500 Kč
Sada D5600 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR2 500 Kč
Sada D5600 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR2 500 Kč
Sada D5600 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR2 500 Kč
Sada D5600 AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR + AF-P DX 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR3 300 Kč
Sada D3500 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR2 500 Kč
Sada D3500 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR2 500 Kč
Sada D3500 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR2 500 Kč
Sada D3500 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR + AF-P DX 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR3 300 Kč
Z NIKKOR 24–70 mm f/2,8 S5 000 Kč
Z NIKKOR 24–70 mm f/4 S 5 000 Kč
Z NIKKOR 50 mm f/1,8 S5 000 Kč
Z NIKKOR 14–30 mm f/4 S2 500 Kč
Z NIKKOR 35 mm f/1,8 S2 500 Kč
AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR3 800 Kč
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR3 000 Kč
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR2 500 Kč
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR2 500 Kč
AF-S MICRO NIKKOR 105 mm f/2,8G IF ED VR2 000 Kč
AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4,5–5,6E ED VR1 300 Kč
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR2 500 Kč
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR2 500 Kč
AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4,5–5,6G VR1 300 Kč
AF-S DX 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II1 000 Kč
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR800 Kč

 

5.

V této souvislosti platí následující:

5.1.

Účast v Akci je podmíněna nákupem Akčních výrobků z výše uvedeného seznamu (nové, v továrním nastavení). Bližší informace o výrobcích jsou k dispozici na adrese www.usetrisnikonem.cz.

5.2.

Jakýkoli Akční výrobek s určitým sériovým číslem může být v rámci Akce využit pouze jednou.

5.3.

Každý Zákazník je oprávněn obdržet Akční slevu maximálně na dva akční fotoaparáty a maximálně na tři akční objektivy.

5.4.

Z Akce jsou vyloučeny výrobky, které byly vyňaty ze sady a jsou prodávány samostatně. Sada se skládá z fotoaparátu a přiloženého objektivu; přiložený objektiv nepředstavuje samostatný objektiv, nýbrž je součástí fotoaparátu.

5.5.

Veškeré ostatní výrobky, příslušenství a služby zakoupené online nebo od jakéhokoli nezúčastněného prodejce nepředstavují Akční výrobky a nárok na Akční slevu se na ně tudíž nevztahuje.

6.

Akce se vztahuje pouze na Akční výrobky, které byly zakoupeny jakýmkoli Zákazníkem od jakéhokoli Zúčastněného prodejce v průběhu Akční období. Akční slevu mohou poskytnout pouze Zúčastnění prodejci. Akční sleva je odečtena z ceny přímo při nákupu jakéhokoli Akčního výrobku od příslušného Zúčastněného prodejce. Jakákoli následná úhrada nebo jiná forma uplatnění slevy je nepřípustná. Informaci o tom, zda je příslušný prodejce Zúčastněným prodejcem, si je Zákazník povinen zjistit před nákupem samostatně. V případě, že Akční výrobek, o nějž má zákazník zájem, již nebude v průběhu Akčního období k dispozici, nemá Zákazník nárok na poskytnutí Akční slevy kdykoli později.

7.

Společnost Nikon si vyhrazuje právo provádět kontroly dodržování těchto Obchodních podmínek.

8.

Společnost Nikon důsledně dbá na dodržování pravidel ochrany osobních údajů (viz Všeobecné zásady ohledně ochrany osobních údajů společnosti Nikon na adrese www.nikon.cz). Pro účely Akce je Zúčastněný prodejce povinen zaslat fakturu každého příslušného Zákazníka společnosti Nikon v anonymizované podobě. Společnost Nikon provede ověření pravosti příslušné faktury prostřednictvím stanovené osoby, jež bude vázána povinností mlčenlivosti (auditora, daňového či právního poradce), pouze v případě podezření z možného zneužití.

9.

V případě zásadních důvodů je společnost Nikon oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to i bez předchozího upozornění či zaslání příslušného oznámení, nebo uvedenou Akční akci zcela ukončit. V takovém případě není Zákazník oprávněn vznést vůči společnosti Nikon žádné nároky. To se týká především případů vyšší moci a situací, kdy nebude možné Akční akci řádně zrealizovat z technických a/nebo právních důvodů. Změněné Obchodní podmínky pro účast v Akční akci jsou platné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách uvedených v odst. 5.1.

10.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že každý Zúčastněný prodejce je plně oprávněn stanovit si svá cenová pravidla dle vlastního uvážení, a to i v souvislosti s Akčními výrobky.

11.

Tyto podmínky se řídí českým právem.