Soutěž Environmental Photographer of the Year

Nikon, WaterBear a CIWEM hledají letošního adepta na titul Environmental Photographer of the Year 2021. Tato každoroční soutěž, která nyní slaví již 14. výročí, představuje mezinárodní platformu pro zvýšení povědomí o problémech životního prostředí, které ohrožují naší planetu. Udělovaná cena je oslavou schopnosti lidstva přežít a inovovat, a je přehlídnou k zamyšlení vedoucích snímků přitahujících pozornost k dopadům lidské činnosti na planetu.

Soutěž je zdarma dostupná pro účastníky libovolného věku. Zveme profesionální i amatérské fotografy, aby poskytli své nejprovokativnější, nejemotivnější a nejpůsobivější snímky z oblasti životního prostředí. Účastníci budou soutěžit o peněžní a věcné ceny v 8 kategoriích včetně vrcholného ocenění Environmental Photographer of the Year 2021.

Soutěžní kategorie

Soutěž Environmental Photographer of the Year podporuje naléhavé volání po akci ze strany cílů udržitelného rozvoje OSN porozuměním spletité provázanosti vývoje, snižování chudoby, rovnosti, bezpečnosti a opatření v oblasti klimatu a potřeby nezměrného úsilí všech součástí společnosti pro adresování morálních dilemat naší doby.

Environmental Photographer of the Year

Vrcholné ocenění bude uděleno autorovi jednoho snímku, který přispěje k pochopení příčin a důsledků změn životního prostředí a sociální nerovnosti, poukáže na řešení naléhavé klimatické a ekologické situace a inspiruje nás k udržitelnému životu.

Vítězný fotograf obdrží:

  • Peněžní cenu ve výši £10 000 a diplom
  • Představení a rozhovor v magazínu The Environment společnosti CIWEM
  • Profil v platformě WaterBear
  • Prezentaci na webových stránkách společnosti Nikon Europe
  • ...a další

Young Environmental Photographer of the Year

Ve spolupráci se společností Nikon představí tato kategorie nejlepší snímky v oblasti životního prostředí prostřednictvím objektivů mladých fotografů ve věku do 21 let.

Vítězný fotograf obdrží:

  • Fotoaparát řady Nikon Z + 3 objektivy Nikon
  • Profil v platformě WaterBear
  • Prezentaci na webových stránkách společnosti Nikon Europe
  • Rozhovor v magazínu The Environment společnosti CIWEM
  • ...a další
Další ceny a příležitosti k prezentaci budou uděleny v následujících kategoriích:

Cena nadace Resilient Foundation

Tato kategorie ve spolupráci s nadací Resilient Foundation představí účinek příběhů zachycených prostřednictvím fotografie. Cena bude udělena za jeden snímek obsahující působivý příběh, který vzdělává, šíří naději a inspiruje jednání.

Nadace Resilient Foundation byla vytvořena v reakci na nedostatek aktivit řešících rychlé změny klimatu. Nadace zprostředkovává sílu inspirujících příběhů z oblasti nejkritičtějších problémů současné doby.

Environments of the Future

Tato kategorie se týká zachycení změn životního prostředí v důsledku lidské činnosti a poskytuje náhled do naší budoucnosti. Snímky představí odolnost lidí a prostředí čelících nepříznivým podmínkám a stavících se čelem k výzvám stavěným destrukcí životního prostředí, problémům v oblasti energetické bezpečnosti a zachování našich přírodních zdrojů.

Sustainable Cities

Tato kategorie se soustředí na naše sídla a komunity a zvířata zde žijící, představuje chytrá a odolná města, dopravu, zpracování odpadu a propojení mezi přírodou, společností a infrastrukturou. Snímky budou zahrnovat řešení v oblasti životního prostředí zaměřená na stavebnictví, design, materiály a budovy.

Climate action

Tato kategorie se věnuje udržitelnému životnímu prostředí a ekonomickému rozvoji a představuje propojení lidí a přírody a naše jednání vedoucí k jejímu zachování. Snímky vyzdvihnou přírodní a společenské hodnoty životního prostředí, dostupnou čistou energii, inovativní adaptace a přístupy vedoucí ke minimalizaci negativních změn životního prostředí.

Water and Security

Tato kategorie se zaměřuje na spletitou provázanost přístupu k čisté vodě a hygieně, genderové rovnosti a bezpečnosti a věnuje se našim neustále rostoucím nárokům na vodu a na roli rovnosti ve všech aspektech správy vodních zdrojů od nedostatku vody až po povodně.

People's Choice

Toto je šance veřejnosti zvolit si nejlepší snímek v oblasti životního prostředí pro rok 2021. Hlasování bude probíhat online a většinově zvolený snímek obdrží cenu People´s Choice. Vítěz se připojí k vítězům určeným porotou pro rok 2021 a jeho práce bude zveřejněna na výstavě Environmental Photographer of the Year.

Pošlete svůj nejlepší snímek, abyste měli šanci vyhrát! Pro získání více informací k přihlášení do soutěže navštivte oficiální webovou stránku soutěže Environmental Photographer of the Year zde.