PÉČE O PLANETU, ZÍSKÁNÍ ZÍTŘKA

Pomáháme vám vidět svět, ale jaký svět chcete vidět? Ve společnosti Nikon neustále usilujeme o nalezení lepší cesty – ať již prostřednictvím inovací, udržitelné výroby nebo rozmanitosti a inkluze v rámci našich pracovních sil a způsobu naší komunikace. Naší vizí je svět, ve kterém budou mít vámi zachycené okamžiky a vzpomínky svůj význam nejen pro současníky, ale i pro další generace.

Partnerství Nikon-NOOR

Bez naší podpory by zůstaly nevyřčeny důležité příběhy. To je důvodem naší hrdosti na dlouhotrvající partnerství s fotografickou agenturou a nadací NOOR. Tato agentura je průkopnickým společenstvím dokumentárních fotografů, kteří poskytují hlas zranitelným a vyzdvihují zásadní problémy, které byly dlouhou dobu ignorovány. Naši partneři NOOR jsou ambasadory značky Nikon, kteří věnují své úsilí příběhům potřebujícím spatřit světlo světa, a podporují novou generaci fotoreportérů prostřednictvím akademie Nikon-NOOR.

Evropa – zde se všichni nacházíme

Po celé Evropě pomáháme našim místním prostředím a komunitám. Činíme tak prostřednictvím spoluprací zahrnujících sponzoring, dárcovství a školení. A nejsou to jen naše korporátní programy, které přispívají – podporujeme naše zaměstnance, aby rovněž poskytli svůj čas a pomohli udržet své země čistšími, bezpečnějšími a ekologičtějšími místy. Společná práce nás všech se stává výkonnou hybnou silou změn.

Svěží řešení pro udržitelný svět

Směřujeme k udržitelnosti prostřednictvím tří klíčových prostředků: využitím inovativních technologií se potýkáme s výzvami, kterým společnost čelí, účinnějším využíváním zdrojů a nižší uhlíkovou stopou reagujeme na problémy životního prostředí a posilujeme naší společenskou odpovědnost firmy udržováním rozmanité pracovní síly a řetězce dodavatelů s vysokými etickými standardy. Aktivně vyhledáváme udržitelná řešení ve všech oblastech našeho podnikání.